MENU
BOVI 2050

Een website voor een duurzame omgeving

De case van: BOVI 2050

BOVI 2050 streeft naar het duurzaam inrichten van omgevingen. Deze Blauwe Omgevingsvisie ondersteunt duurzame ontwikkeling rondom ruimtelijke plannen, zoals stedelijke uitbreidingen. Op hun website stimuleren en enthousiasmeren zij mensen om op een duurzame kijk een omgeving in te richten. Lees alles over hoe wij in samenwerking met Public Cinema deze inspirerende en activerende website hebben gebouwd.

Over BOVI 2050

In de geest van de nieuwe Omgevingswet ontstond BOVI2050, de Blauwe Omgevingsvisie 2050. BOVI2050 ondersteunt duurzame ontwikkeling rondom ruimtelijke plannen, zoals stedelijke uitbreidingen. Door op een nieuwe manier na te denken over de inrichting van de omgeving waarin wij leven, speelt BOVI2050 in op de uitdagingen van klimaatverandering. Deze ‘nieuwe manier van denken’ gaat over hoe water een duurzamere rol kan spelen in onze leefomgeving. Dit ‘waterdenken’ doet BOVI2050 vanuit drie perspectieven: de actor, het gebied en de bron.

Een inspirerende website

Om zoveel mogelijk natuur- en landschapsorganisaties, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke partners te laten samenwerken voor een duurzamere leefomgeving, wilde BOVI een website hebben waar bezoekers geïnspireerd en geënthousiasmeerd worden om mee te doen. Zij vroegen Public Cinema om de website te ontwerpen en Public Cinema vroeg ons om dit ontwerp te bouwen.

Wensen van BOVI

De website is ontworpen door Public Cinema. Het doel was om bezoekers te inspireren, informeren en te enthousiasmeren. De homepage moest daarom gelijk uitnodigen om de website verder te bekijken. Wat gelijk opvalt is de bewegende naam ‘Blauwe Omgevingsvisie 2050’, maar hiermee is de bezoeker nog niet nieuwsgierig gemaakt! Daarom beweegt op de achtergrond een geïllustreerd voorbeeld mee van een blauwe omgevingsvisie. Om de bezoeker nieuwsgierig te maken staat onder deze illustratie een activerende vraag die de bezoeker aanzet om BOVI2050 toe te passen bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen. In het menu bovenin is alle informatie rondom BOVI onderverdeeld in de belangrijkste onderwerpen rondom dit BOVI. Wanneer een bezoeker over deze onderwerpen scrollt worden deelonderwerpen getoond. Zo weet de bezoeker precies welke informatie hij of zij bij een onderwerp kan vinden.

Interactieve kaarten

In plaats van uitleggen hoe je ruimtelijke plannen kunt verduurzamen, kun je het ook laten zien. Zo wordt je lezer nóg enthousiaster! Op de website is dit gedaan door interactieve illustraties. Deze staan op de pagina van de stroomgebieden. Hier staat het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Als je op de deelgebieden klikt, krijg je meer informatie over dat specifieke gebied te zien, inclusief een interactieve kaart. Op deze visiekaart zijn de oplossingen voor dit gebied in beeld gebracht. Je ziet dan in één oogopslag de belangrijkste aspecten. Als een bezoeker meer over een specifiek onderdeel wil weten, kan diegene daarover lezen door erop te klikken. De kaart verandert dan automatisch mee.

Call-to-actions

Alle onderwerpen uit het menu hebben een call-to-action. De website van BOVI2050 bestaat uit veel blauwtinten. Voor de call-to-actions is daarom de contrasterende kleur oranje gebruikt. Als je er met de cursor overheen gaat, verandert deze naar blauw. Dit valt goed op!

Bezoek de website

Wie heeft er aan deze case gewerkt?

Elmer Rikhof

Elmer Rikhof

Projectmanager
elmer@go2people.nl /

Nigel Kuway

Nigel Kuway

Wordpress Developer
nigel@go2people.nl
020 - 737 03 78

Wat kunnen wij voor jou doen?

Contactformulier
Bezig met versturen